WUNDER-BAUM Invisi


Invisi Vanilla

Duftprodukt med duft af vanilje.Monteres næsten usynlig i ventilationsdysen i bilen.

Invisi Sport

Duftprodukt med duft af Sport. Monteres næsten usynlig i ventilationsdysen i bilen.

Invis Green Valley

Duftprodukt med duft af Green Valley. Monteres næsten usynlig i ventilationsdysen i bilen.

Invis New Car

Duftprodukt med duft af New Car. Monteres næsten usynlig i ventilationsdysen i bilen.

Invis Anti Tobacco

Duftprodukt med duft af Anti Tobacco. Monteres næsten usynlig i ventilationsdysen i bilen.

Doftgranens design och WUNDER-BAUM är varumärken tillhörande Julius Sämann Ltd.
© 2011 av Julius Sämann Ltd.

SEAB Danmark A/S

2640 Hedehusene
Baldersbuen 15 F
Tlf.: 45 82 15 00
Fax.: 45 82 25 62
info@seab.dk

Utviklet av Imaker as