Affedtning

Affedtning er blandt andet nødvendigt for at få bilen ren for sod, asfaltfpletter, salt m.m. Husk på at affedtning fjerner voksen og at det derfor er vigtigt at vokse bilen igen bagefter. Med et beskyttende vokslag behøver du ikke bruge affedtningsmiddel så ofte og dermed skånes både lakken og miljøet.

Det er vigtigt at lade produktene få tid til at virke og at du altid skyller godt af med rent vand.

Brug aldrig affedtningsprodukter på varme flader!

Miljøhensyn:

Vær sparsom med affedtningsmiddel. Vask helst bilen i en "Selvvask hal". Vasker du bilen hjemme, stå helst på grus eller græs. Vasker du på asfalteret underlag er det en chance for at vand og kemikaler render ned i nærmeste brønd og når nærliggende vandreservat.


Affedtnings produkter:

SEAB Danmark A/S

2640 Hedehusene
Baldersbuen 15 F
Tlf.: 45 82 15 00
Fax.: 45 82 25 62
info@seab.dk

Utviklet av Imaker as