CorroProtect Rostskyddsprodukter

I Skandinavien har vi extremt hårda klimatförhållanden med vägsalt, kyla och snö samt regn och fukt under vår och höst. Detta ställer höga krav på rostskyddet. CorroProtect uppfyller alla dessa krav på ett effektivt rostskydd speciellt anpassat för vårt skandinaviska klimat.

Utviklet av Imaker as