Vores miljøpolitik

Siden 2002 er vores styringssystem blevet miljøcertificeret i overensstemmelse med ISO14001.

SEAB er en af ​​Nordens største distributører af pleje- og vedligeholdelsesprodukter til køretøjer og anden ejendom. 
Sortimentet inkluderer produkter til forbruger og professionel brug.
Virksomhedens aktiviteter er kendetegnet ved miljøhensyn. 
Vores miljøarbejde påvirker hele værdikæden, fra producent til bruger af produktet.
Vi vil arbejde for at reducere påvirkningen på miljøet og sundheden fra de produkter, vi distribuerer.
Dette gøres dels ved at påvirke vores leverandører og dels ved at give information til brugere af produkterne.
Vi arbejder for at reducere emissionerne i forbindelse med varetransport og forretningsrejser.
Miljølovgivning og -forskrifter og andre krav til produkter og operationer skal overholdes,
og vi skal arbejde for kontinuerligt at reducere vores egen miljøpåvirkning.
Vores system for miljø, kvalitet og arbejdsmiljø er et vigtigt redskab til at nå vores mål.