Turtle Wax Pro Car Shine 1000L

Artikelnr: 169
Et højkoncentreret affedtnings- og rengøringsmiddel. Indeholder carnubavoks som giver glans og beskytter mod snavs. Løsner fedt, sod, olie og bremsestøv. Opfylder IVL-test.
Turtle Wax Pro
7314890001690
1
1. Blandes med vand og doseres 1:5 - 1:100. 2. sprøjtes på med lavtrykssprøjte. 3. Spules af med højtryk og efterskylles med rigeligt vand.